Stillingsmarked

Annonse

Saker fra våre eiere

OsloMet – storbyuniversitetet

De trenger å lære seg mer om hvordan lytte til kroppen sin, mener hun.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Forsker mener det kan være positivt for barn, under de rette omstendigheter, å få fortalt om tidligere traumatiske hendelser i forskningsintervjuer.

Havforskningsinstituttet

Det ettertrakta råstoffet alginat brukast i legemiddel, matvarer og tekstilar, og den alginatrike stortaren er ei attraktiv vare. Men det viser seg at taren er sårbar for vanleg hausting.

 

Annonse

Annonse

Vi støtter forskning.no

Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

UiT Norges arktiske universitet

Forskere daterer offerplassene helt tilbake til 500-tallet.

Havforskningsinstituttet

Nå kan forskerne se hvor mye rømt oppdrettslaks påvirker egenskapene til de ville laksebestandene.

NTNU

Det kan føre til raskere datamskiner i fremtiden. Men mest av alt er det fascinerende.

 

Saker fra våre eiere

Norges geologiske undersøkelse

Gammelt havsalt fra Russland avdekker når jordas atmosfære fikk nok oksygen til at livet kunne utvikle seg.

NTNU

Det er nemlig ikke bare de som har røyket mye, som kan få sykdommen.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Hvis gutter lærer at det er greit å ta mer plass enn jenter, kan det forme hvordan de oppfører seg som voksne, mener forsker.

UiT Norges arktiske universitet

Hvordan ender egentlig offentlige prosjekter opp med milliardsprekk? Det får vi ofte ikke vite, fordi myndighetene har lov til å nekte innsyn i interne saksdokumenter.

Nofima

Og kartongen til skummet melk skulle helst ha vært gul.