Stillingsmarked

Annonse

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Forskar brukte eit år saman med rusbrukarar for å forstå kor viktig benken er. Svaret er at her opplever rusbrukarar verdigheit og fellesskap.

Havforskningsinstituttet

I forsøk der sjøaure har blitt utsett for to virus som forårsakar mykje sjukdom i oppdrettslaks, viser resultata at sjøauren truleg toler desse virusa betre enn det laks gjer.

Nordlandsforskning

Inntektskravet for familieinnvandring kan presse folk til å ta dårlig betalte jobber i stedet for å ta utdanning. På lengre sikt kan det føre til at folk faller ut av arbeidsmarkedet, mener forsker.

Annonse

Annonse

Vi støtter forskning.no

Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

Havforskningsinstituttet

– Det er ikke nok å si at alle må spise mer fisk og drikke melk. Den beste løsningen er å tilsette jod i saltet som brukes i matindustrien, sier forsker.

Universitetet i Stavanger

Leger og andre sykehusansatte mener sykehusene blir styrt ut fra feil prinsipper og verdier. De mener effektivitet prioriteres framfor kvalitet.

OsloMet – storbyuniversitetet

Professor Birgitta Langhammer er ekspert på eldre og trening. Her gir hun råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Ved å bevege mobiltelefonen kan du søke etter musikk på biblioteket. En ny app gjør det mulig.

Norsk Romsenter

Data fra satelitter sammen med maskinlæring kan hjelpe til med å holde styr på drikkevann når det er tørke og vannmangel.

Saker fra våre eiere

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Det haster med å få på plass nye løsninger for å håndtere styrtregn i norske byer, mener forsker og landskapsarkitekt.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Norske religionsforskere samarbeider med studenter og forskere fra Myanmar for å forstå mer av konflikten mellom rohingyaene og buddhistene.

SINTEF

Roboten kan oppdage mikroskopiske feil som vi mennesker ikke kan se selv.