Aldring

Antall personer med demens ligger mellom 84 000 og 104 000, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, men tallene er usikre.

I stedet hinter de om bekymringene sine, viser ny studie. 

Forskere mener å kunne påvise at hormonbehandling kan forebygge lette depresjoner blant kvinner i overgangsalderen. Norsk gynekolog synes studien er interessant. – Det støtter det vi opplever i klinikken. 

Forskere mener fysisk aktivitet ikke blir sett som en del av de viktigste behovene for eldre på sykehjem.