Alkohol og narkotika

Forskar brukte eit år saman med rusbrukarar for å forstå kor viktig benken er. Svaret er at her opplever rusbrukarar verdigheit og fellesskap.

Det ser ikkje ut til at yngre rusbrukarar har lettare for å komme seg ut av misbruket enn eldre. Kvifor er det allment akseptert at dei yngre då har høgst prioritet blant dei NAV-tilsette?

 

ny studie:

Anbefalte grenser for alkoholinntak er altfor høye i mange land, slår en omfattende studie fast. Ifølge forskerne bør man maks drikke én drink om dagen i snitt.

Spør en forsker:

En leser opplever at hun raskere blir beruset når hun har menstruasjon. Hva kan årsaken være?