Hypnose mot irritabel tarm

Hypnose kan lindre symptomene på en av verdens mest utbredte fordøyelsessykdommer.
28.1 2013 05:00


 

Opp mot 20 prosent av nordmenn lider av irritabel tarm, eller IBS (Irritable Bowel Syndrome).

IBS gir symptomer som magesmerter og -ubehag, forstoppelse og oppblåsthet.

Tross den hyppige forekomsten kjenner vi ikke til noen effektiv behandling, men nå har en svensk forsker undersøkt om hypnose kan lindre symptomene – med lovende resultat.

Tilfredse pasienter

- Vi kan gjennom fire forskjellige studier vise at hypnoterapi hjelper mot IBS, selv når behandlingen gis utenfor spesialiserte hypnoterapisentre, sier Perjohan Lindfors, doktorand ved Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs Universitet.

- Behandlingen øker livskvaliteten, og tilfredsheten hos pasientene er svært stor.


IBS er en av de mest utbredte fordøyelsessykdommer verden over, med symptomer som magesmerter og -ubehag, forstoppelse og oppblåsthet.

De fire studiene er del av doktorgradsavhandlingen til Lindfors, og han anbefaler at hypnoterapi introduseres i behandlingen av pasienter som er verst rammet av IBS.

- Metoden har også potensial til å spare sykepleieressurser, sier han.

Påvirker kroppsfunksjoner

Behandling med hypnoterapi trener pasientene i å kontrollere symptomene gjennom dyp avslapning og individuelt tilpassede hypnotiske suggesjoner, enten gjennom å avlede eller fokusere på symptomene.

Over en tolvukers periode gjennomgår pasientene en serie konsultasjoner der de lærer å kontrollere ubevissthetens evne til å påvirke kroppsfunksjoner.

Terapien inkluderer øvelser som å legge en hånd på magen og visualisere en “bølge av kontrollkraft” fra hjernen, og skape et mentalt bilde av et normalt fungerende tarmsystem.

Testet 138 pasienter

Lindfors foretok randomiserte kontrollerte forsøk, der effekten i en aktiv gruppe blir testet mot en nøytral kontrollgruppe, med 90 IBS-pasienter i Gøteborg og 48 IB-pasienter i Gävle.

I tillegg gjorde han undersøkelser av en pasientgruppe fra Ersta Hospital i Stockholm.

Av de 138 IBS-pasientene i Gøteborg og Gävle opplevde 40 prosent en tilfredsstillende minsking av symptomene, og 85 prosent av gruppen merket fortsatt en effekt sju år senere.

Effektiv psykologisk behandling

- Psykologisk behandling i ulike sammenhenger, som psykodynamisk korttids-terapi, kognitiv atferdsterapi og tarm-fokusert hypnoterapi, er bevist å være effektiv i behandling av IBS, både over kort- og langtids perspektiv, påpeker Lindfors i avhandlingen.

Tidligere forskning har vist at hypnoterapi ikke bare lindrer IBS-symptomer, men også andre symptomer utenom tarmsystemet, i tillegg til å øke livskvalitet og redusere psykologisk ko-morbiditet - den negative tilleggseffekten IBS har på psyken.

- Minst like effektivt som medikamenter

Men til tross for den påviste effekten av hypnoterapi, har behandlingen til nå vært forbeholdt spesialiserte hypnoterapisentre, noe Lindfors håper å endre med sine funn.

- Effekten er generelt lavere enn de som rapporteres fra spesialiserte hypnoterapisentre, men minst like effektive som noen av medikamentene som for tiden utvikles for IBS-behandling, skriver han i avhandlingen.

Lindfors konkluderer med at hypnoterapi bør introduseres som del av allment behandlingstilbud for IBS-pasienter, spesielt i tilfeller der symptom-dempende medikamenter eller endringer i livsførsel ikke er reelle alternativer.

Oversatt fra sciencenordic.com

Referanse: 

Perjohan Lindfors, Implementation of gut-directed hypnotherapy for irritable bowel syndrome in clinical practice, doktorgradstese, University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse