Arbeid

Engelske pasienter er mindre fornøyde med helsehjelpen når de synes det er for få ansatte på sykehuset.

varslersak ved naturhistorisk museum:

Varsling er et felt fullt av gråsoner og vanskelige grenseoppganger, beskriver varslerforsker Sissel Trygstad. Det er lurt å sette seg inn i varslingsrutinene.