Arkeologi

Hvis du virkelig ville signalisere status i jernalderen måtte du ha fjærkre.  

170 000 år gamle stokker funnet i Italia er laget av neandertalere, mener forskere.

Steinverktøyene kan være nesten 400 000 år gamle.

Noe skjedde med terningen etter år 1450. To forskere tror endringen speiler store endringer i samfunnet.  

Overraskende nok har ikke menneskehjernen blitt noe større.