Barn og ungdom

Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie.

Fra NTNU

I ti år har forskere studert tusen fireåringer i Trondheim. Her er de nye funnene om ADHD, atferd og overvekt hos barn.