Demografi

Det ble født 56 600 barn i Norge 2017. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang.

Nye DNA-analyser tyder på at Skandinavia var et møtested for helt ulike folkegrupper.

Langt flere unge voksne svenske kvinner enn før tror at de har dårligere helse enn folk på samme alder.