Demokrati

Alder og politisk interesse hos dem som svarer på meningsmålingene, gjør at de ikke nødvendigvis gjenspeiler alle som vil bruke stemmeretten.

På grunn av Brexit er ideen om et vestlig demokrati under press, mener statsviter Johan P. Olsen. – Det gir oss mulighet til å reise noen sentrale samfunnsspørsmål på nytt.

Han er blant Noregs mest ettertrakta valforskarar. Men kva parti som får Bernt Aardal si stemme i haust, kan fort bli bestemt i siste liten.