Depresjon

Professor Birgitta Langhammer er ekspert på eldre og trening. Her gir hun råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

Forskere har funnet 44 steder i arvematerialet vårt som spiller en viktig rolle i utviklingen av depresjon.

Fra NTNU

De som forbedrer kondisen eller greier å redusere depressive symptomer, lever lenger.

Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora.

En ny undersøkelse tyder på at gravide kan bruke noen typer antidepressive medisiner tidlig og midtveis i svangerskapet, men ikke mot slutten.