Energi

Ikke overraskende vil et varmere klima i Norge minske behovet for oppvarming og dermed elektrisitetsbehovet. For resten av Europa er ikke sluttresultatet like opplagt.

Forskeren forteller:

Det er mulig å redusere energiforbruket i melkeproduksjonen med 10 prosent i løpet av noen år.

Sol og vind vokste dobbelt så mye som fossil energi. 

En feil på en ventil ved atomreaktoren i Halden fører til at reaktoren ikke starter opp som planlagt neste uke. Ventilfeilen utgjør ingen fare.

Fra SINTEF

Konstruksjonen av vindmøllen er laget av betong, men skal allikevel flyte på havet. Nå har teknologien blitt testet under ekstreme forhold.