Etnisitet

For første gang på ti år har SSB gjort opp status for norskfødte med innvandrerforeldre. Ikke overraskende viser det seg at barn av innvandrere er blitt mer lik andre nordmenn enn foreldrene er.

Hvis den norske modellen med blant annet en EØS-lignende løsning skal fungere for England, må de engelske politikerne klare å se forbi de politiske skillelinjene, mener forsker.

 

 

Etter en gjennomgang av mer enn hundre års medieomtale av sørsamer i trønderske aviser er inntrykket at de ble fremstilt med respekt og forståelse, ifølge forsker.

Hva er sammenhengen mellom migrasjon og utvikling? Det skal et internasjonalt forskningsprosjekt, ledet fra Norge, se nærmere på.