Evolusjon

Det kan bli dens undergang.

evolusjon i revers

Utenpå er de like, men genene avslører at ravnebrødre og -søstre tidligere har vært to ulike arter.

Utseendet til silda endrer seg jo saltere vannet er. Det er fiskens naturlige tilpasning til omgivelsene.

Hvorfor er fugler i større flokker smartere enn de som lever i små grupper?

Vann gjør det vanskelig for biologiske molekyler å dannes – så kanskje livet ikke oppsto i vann, men i en annen væske, foreslår en ny studie.