Fisk

Sild, brisling og andre små fisker er viktige for økosystemet i Nordsjøen – og for fiskerne. Men det er gått nedover for de små fiskene, viser ny studie.

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, spermen dens kan faktisk aktiveres både i saltvann og i ferskvann.

Forskeren forteller:

Det kan bety færre lus og mindre utslipp av både lusemiddel og fôr fra oppdrettsanleggene.

Sverdfisk er fremdeles en sjelden gjest hos oss, men tallet på sverdfisk på besøk langs norskekysten har økt kraftig. Forsker beskriver dem som «ungdommer på interrail».

Oppdrettslaks som ikke blir kjønnsmoden, kan ikke formere seg. Da kan den heller ikke påvirke genene til villaks.