Fisk

Vi vet stadig mer om hvordan fisk og planter har det i innsjøer som blir brukt til å lagre vannkraft. Men hva skjer når energimarkedene endrer seg?

Flere hundre tusen fiskefartøy skummer verdenshavene på jakt etter fisk. Forskere har samarbeidet med Google og ideelle organisasjoner om å lage et globalt kart som i sanntid overvåker alle fartøyene. Alle har tilgang til kartet.

Utseendet til silda endrer seg jo saltere vannet er. Det er fiskens naturlige tilpasning til omgivelsene.

Forskeren forteller:

Ny kunnskap kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk.

Torsken kan beite rett under havisen om vinteren, takket være antifrysestoff i blodet.