Forebyggende helse

Forskeren forteller:

En rekke forskningsprosjekter viser at det å delta i tilbud med mål om læring og mestring når du er syk, ikke bare er nyttig for deg selv. Det kutter også kostnader i helsetjenesten.

Diabetes finnes i flere varianter enn de velkjente typene 1 og 2. Mange med diagnosen diabetes 2, har egentlig diabetes 3. Leger overser ofte denne tredje varianten, viser forskning.

I 2010 får Karin vite at hun har høy risiko for arvelig brystkreft, og opererer senere bort bryster og eggstokker. I 2014 slår en ansatt ved OUS alarm om feiltolking. Først et år senere får Karin brev fra sykehuset om at genvarianten ikke er så farlig likevel. Men da er Karin allerede operert.

Med gjentatte vaksiner ble færre spanske eldre alvorlig syke av influensa. Det er best å ta vaksinen hvert år for å unngå dødsfall, mener forskere.