Forskningsfinansiering

Regjeringa har ikkje løyvd pengar til sikringsprosjektet ved det planlagde Vikingtidsmuseet.  – Då må me sjå korleis me skal handtera dette på ein annan måte, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Norge investerer rundt 2 prosent av BNP i forskning og utvikling, noe som er den laveste andelen i Norden. 

Forskningsrådet lyser ut 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Universitetet i Oslo ber regjeringa om å tildela 11 millionar kroner ekstra til sikringsprosjektet ved Vikingtidsmuseet i revidert nasjonalbudsjett.

I 2017 publiserte forskere ved norske universiteter og høyskoler 25 033 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler. Dette er en økning på nesten 6 prosent i forhold til året før.