Forskningsformidling

Leiinga ved Universitetet i Bergen ønskjer å legge På Høyden-redaksjonen til Khrono, som i dag er eigd av OsloMet.

Anja C. Andersen er Danmarks første professor i offentlighetens forståelse for naturvitenskap og teknologi. Her peker hun på tre ting som gjør det vanskelig å formidle og forstå vitenskap.