Forskningsformidling

Forskningskommunikasjon for viderekomne

Tid: 6. juni kl 09.00 - 16.00

Sted: Hos forskning.no, Sandakervn 24c, Oslo 

 

Forskningskommunikasjon for viderekomne

Tid: 17. april kl 09.00 - 16.00

Sted: Hos forskning.no, Sandakervn 24c, Oslo

Ønsker du at forskning.no skal komme til din institusjon for å holde kurs for forskere eller kommunikatører?