Forskningspolitikk

Regjeringa har ikkje løyvd pengar til sikringsprosjektet ved det planlagde Vikingtidsmuseet.  – Då må me sjå korleis me skal handtera dette på ein annan måte, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet, konkluderer den sakkyndige komiteen som har vurdert høyskolens søknad.

De siste 20 årene har USA hatt lover som hindrer finaniering av forskning på våpen og vold. 

Hun mener at sektoren hennes vil spille nøkkelrollen i en omstilling hele landet skal igjennom. Men forskningsminister Iselin Nybø (V) vil ikke si hva hun vil gjøre annerledes.