Forskningspolitikk

De fleste norske undervisere sier seg fornøyde med kvaliteten på studieprogrammet de underviser i, viser Nokuts første underviserundersøkelse.

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil ikke stille krav om at forelesere som skal utdanne lærere og sykepleiere, skal kunne norsk.

Korsangere som forsker på korsang, bedriftseier som forsker på egen bedrift. Hvor nær kan forskere være sitt forskningsfelt uten at det blir et problem?