Forskningspriser

Den kanadiske matematikeren Robert Langlands får prisen for «hans visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori.»

Han lærte oss å utnytte dårlig selvkontroll. Nå får juristen Cass Sunstein pris for forskningen sin.

Den finske hjerneforskeren Riitta Hari får Olav Thons internasjonale forskningspris for sitt pionerarbeid med å avdekke hva som skjer i hjernen når vi ser, føler, hører og samhandler med andre.

Professor Vessela Kristensen ved Universitetet i Oslo er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2018. Prisen er på 1 million kroner.