Forurensning

Fra NIBIO

En ny studie viser at mengden av forsurende stoffer i vann er på vei ned i nær 200 europeiske skoger.

Prøver fra Nordbytunnelen i Oslo viste store mengder med miljøgifter. Disse stoffene har lett for å ende opp i naturen og kan gjøre store skader.

Mindre sur nedbør går ut over livet i vann og elver.

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk ifølge undersøkelser foretatt ved 24 vannverk.

Utslippene av KFK-gassene har bare gått ned siden 1989, men nå har det dukket opp et nytt, ukjent utslipp.