Fysikk

Vekten av et kilo blir definert av et lodd som ligger i et hvelv i Paris. Nå blir det trolig snart slutt på det.

Det er ikke bare plastsøppel som gjør at du ikke bør kjøpe heliumballonger på 17. mai i år. Men hvordan kan det være mangel på et grunnstoff som naturen lager selv?

Spør en forsker:

Vi bor i et univers med massevis av materie og stort sett ikke noe antimaterie. To lesere vil vite hva antimaterie egentlig er for noe.

Den frie viljen til mer enn 100 000 mennesker bekreftet at Albert Einstein tok feil og at Niels Bohr hadde rett.

Fra NTNU

Det kan føre til raskere datamskiner i fremtiden. Men mest av alt er det fascinerende.