Fysikk

Spør en forsker:

«Det er jo bare statisk elektrisitet», tenker du kanskje. Men det kleber seg mer mystikk til fenomenet.

Målet er at leger skal kunne se om blodårene rundt hjertet er tette uten å gå inn i kroppen.

Nye studier fra professor Henrik Svensmark bekrefter hans omdiskuterte klimateori. Men det har ingenting med global oppvarming å gjøre, mener en annen forsker.

Men det skyldes ikke at porene er veldig små. Istedenfor er det måten vannet strømmer gjennom på som gjør at de mikroskopiske partiklene ikke slipper gjennom.

Det radioaktive utslippet i Russland i slutten av september må skyldes et uhell eller en atomulykke, mener Statens strålevern. Det avviser russiske myndigheter.