Geofag

Ustabile fjellpartier kan nå følges med enda større presisjon – uten at noen trenger å bevege seg inn i de farlige områdene. 

Skipene i Arktis risikerer å bli dekt av et tykt lag med is som kan gi farlige forhold for mannskapet. Derfor er det viktig at de vet hvor stor sjanse det er for ising.

Under tellekanten:

Merete Vadla Madland er sjef for et samarbeid mellom et par hundre forskere, ett universitet, to forskningsinstitusjoner og 11 industripartnere. 

Forskere leter etter sjeldne metaller dypt nede i fjellet. Metallene kan brukes i alt fra smarttelefoner til vindmøller.

En godt bevart 100 million-åring kan være mellomleddet mellom fortidsedderkopper med hale og våre veggkrypere.