Hav og fiske

Peter Eklöv mister 3,3 millioner svenske kroner i forskningsstøtte og får ikke søke om mer penger før i slutten av 2019. 

Bakgrunn:

I noen vann i Norge kan du fiske ørret som har lyst kjøtt. Hva er det som gjør at noen ørreter er hvite, mens andre er røde?

Økte temperaturer i havet fører til en urovekkende økning av antallet hunnhavskilpadder. 

Sjøstjerner er bunnlevende dyr som finnes i mange former og farger. Her kan du se bilder av de mange sjøstjerneartene som lever på havbunnen vår.

Sild, brisling og andre små fisker er viktige for økosystemet i Nordsjøen – og for fiskerne. Men det er gått nedover for de små fiskene, viser ny studie.