Friske eldre er kanskje bedre rustet mentalt enn vi har trodd. Hjernen deres er likevel ikke lik de unges.

Eldre får også mange nye hjerneceller

Har eldre bedre sjanse til å huske nye ting enn vi tidligere har trodd?

6.4 2018 05:00

Eldre mennesker danner like mange nye hjerneceller som yngre, viser en ny studie.

De amerikanske og makedonske forskerne dissekerte hjernene til 28 mennesker som hadde dødd brått da de var mellom 14 og 79 år gamle.

De fant tusenvis av ferske nerveceller hos folk i alle aldre kort tid etter dødsfallet.

Forskerne så heller ingen forskjeller i størrelsen på området dentate gyrus innenfor hippocampus, en del av hjernen som tar seg av korttidshukommelsen.

De tror funnene betyr at eldre kan være bedre rustet til blant annet å huske nye ting enn forskere tidligere har trodd.

Friske eldre

Hippocampus kan bli skadet for eksempel om en person får Alzheimers sykdom. Da blir det vanskelig å huske.

Her var det derimot friske folk som ble studert. De hadde verken kroniske sykdommer, nervesykdommer, psykiatriske diagnoser eller hadde brukt medisiner mot depresjon. Depresjon kan skade hjernen.

Men forskerne er ikke helt sikre på om informasjonen om sykdomshistorien stemmer, og det er mange andre ting de ikke vet om livene deres. For eksempel vet de ikke hvor mye de trente, noe som også kan hjelpe hjernen.

De tar foreløpig resultatene med en klype salt og skriver i en vitenskapelig artikkel at andre studier må utforske nærmere hva som henger sammen med en frisk eldre hjerne.

Likevel svekket i alderdommen

Det har vært omdiskutert om mennesker fortsetter å danne nye hjerneceller i alderdommen.

Den nye studien tyder på at mennesket skiller seg fra andre pattedyr som forskerne har studert. For hos dyrene blir det færre nerveceller med årene, og hjernedelen knyttet til kortidshukommelsen krymper.

Likevel betyr ikke oppdagelsen at eldre menneskehjerner nødvendigvis fungerer like bra som unge.

Noe var nemlig annerledes inni de eldste hodene.

De hadde et mindre lager av en type celler som ikke er så flinke til å fornye seg. Å danne nye blodårer i hjernen ble det dessuten magrere muligheter for etter hvert som årene gikk.

Det kan også se ut til at det blir vanskeligere å få til koblinger mellom de nye nervecellene. Da blir de mindre nyttige.

En ikke fullt så fleksibel hjerne kan muligens bidra til svikt i tankekraften hos eldre.

Referanse:

Maura Boldrini mfl: Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging. Cell Stem Cell 22, 5. april 2018. Doi: 10.1016/j.stem.2018.03.015.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse