Sverige og Norge er på topp i andelen studenter med lærevansker som dysleksi og konsentrasjonsvansker.

En av fire norske studenter har en funksjonsnedsettelse

Hele 25 prosent av studentene i Norge svarer at de har en funksjonsnedsettelse. I Frankrike er det bare 10 prosent av studentene som svarer det samme. 

16.5 2018 05:00

Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er blant de funksjonsnedsettelsene som forekommer oftest blant studenter i Norge, ifølge den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent.

Enda flere i Sverige

Norge er blant landene i Europa som har størst andel studenter med sykdom eller andre problemer. Men andelen er enda større i Sverige, og omtrent like stor i Danmark og Tyskland. 

Generelt er andelen studenter med funksjonsnedsettelse stor i de nordiske landene sammenlignet med andre land. 

Til sammenligning er det altså bare 10 prosent av studentene i Frankrike og 14 prosent av studentene i Italia som opplyser at de har en funksjonsnedsettelse, ifølge Eurostat og SSB.

Kroniske sykdommer og psykiske problemer

Det kan være flere årsaker til den store forskjellen. En medvirkende årsak kan være at studenter i Frankrike i snitt er mye yngre enn studenter i de nordiske landene.

Kroniske sykdommer er den funksjonsnedsettelsene som nevnes oftest i Eurostudent-undersøkelsen. 

I Norge oppgir 8 prosent av studentene at de har kroniske sykdommer, mens 7 prosent av studentene i Norge har psykiske problemer og 5 prosent har lærevansker. 

Mindre vanlig i Norge er problemer med hørsel, syn eller andre langvarige funksjonsnedsettelser. Mellom 3 og 4 prosent av studentene i Norge sliter med dette.

Mye lærevansker i Norge

Det er stor forskjell landene imellom når det gjelder hvilke funksjonsnedsettelser som opptrer oftest.

I Tyskland har hele 8 prosent av studentene problemer med hørsel eller syn.

Andelen studenter med psykiske problemer varierer fra 1,1 prosent i Frankrike til så mye som 11 prosent i Sverige.

Sverige og Norge er på topp i andelen studenter med lærevansker som dysleksi og konsentrasjonsvansker. Fem ganger så mange sliter med dette i Norge sammenlignet med i Tyskland.

Går ikke utover studiene

I Eurostudent-undersøkelsen ble det også spurt om funksjonsnedsettelsen skaper begrensninger i studiene. Her i Norge svarer bare hver femte student bekreftende på dette. I Tyskland mener halvparten at funksjonsnedsettelsen deres skaper problemer for studiene.

Spørreundersøkelsen Eurostudent gjennomføres blant studenter i 28 europeiske land. Formålet er å samle inn sammenlignbare data om studenter og høyere utdanning i Europa. 

I Norge svarte 36,7 prosent av et utvalg på 24 000 studenter på undersøkelsen.

 

Kilder: 

Anna-lena Keute: «Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse», SSB-artikkel, mai 2018. 

Eurostudent: «Social and Economic Conditions of Student Life in Europe», 2018

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse