Innvandring

Inntektskravet for familieinnvandring kan presse folk til å ta dårlig betalte jobber i stedet for å ta utdanning. På lengre sikt kan det føre til at folk faller ut av arbeidsmarkedet, mener forsker.

politikk og røvere
Podcast:

Opp gjennom menneskets utvikling kan det ha vært en fordel å holde seg unna fremmede. Hør mer i podcasten Politikk og Røvere.

6,1 prosent av innvandrerne i Norge var registrert helt arbeidsledige i første kvartal år. Det er 1 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

Minoritetsungdom opplever at aktiviteter som langrenn, skogs- og fjellturer er knyttet til norskhet og hvithet, ifølge forsker.

Et talentprogram lærer kvinner med innvandrerbakgrunn å selge seg selv som attraktive arbeidstakere, men forskere er bekymret for at de vil bebreide seg selv om de ikke får jobb etterpå.