En honingbie er på jakt etter nektar i en lodnesveve.

Hvor viktig er bier i naturen?

Hva skjer i naturen hvis biene dør? Forskere har samlet forskningen på hvilken rolle bier og andre insekter spiller.

12.1 2018 05:00

Vårt forhold til Apis Mellifera – honningbia – er eldgammelt.

Mennesker raidet bienes honninglager langt tilbake i steinalderen. Og arkeologiske spor viser at vi drev med birøkt for flere tusen år siden. Opp igjennom årene har vi tatt med oss det nyttige insektet til alle kontinenter utenom Antarktis.

Betydningen de har for oss i dag er enorm.

For biene gjør en uvurderlig jobb med å pollinere mange av matplantene våre. Dette har vi forsket mye på. Men hva med rollen honningbia spiller for plantene i naturen? Keng-Lou James Hung og kollegaene hans har nå forsøkt å oppsummere hva vi faktisk vet om det.

De har samlet resultatene av undersøkelser av bier og andre insekter i 80 ulike naturmiljøer fra hele verden.

Resultatene tyder på at biene er viktige, men langt fra de eneste som spiller en fundamental rolle. Undersøkelsen understreker hvor viktig det er å opprettholde sterke økosystemer med flere arter som sprer pollen.

Registrerte besøk

Nesten 90 prosent av alle blomsterplanter trenger dyr for å spre pollen fra den ene blomsten til den andre, skriver Hung og co. Og siden honningbier finnes mange steder, spiller de nok en viktig rolle også i naturlige økosystemer.

Men i de siste årene har biene vært i trøbbel.

En undersøkelse fra 2015 viste at hele 40 prosent av amerikanske bier hadde forsvunnet på ett år. Det er en mulighet for at dette også kan ramme ville kolonier. Hvilke konsekvenser vil det i så fall få for blomsterplantene i naturen?

Hung og kollegaene har tatt for seg resultatene fra undersøkelser hvor forskere har gjort observasjoner av ulike naturmiljøer. De har registrert hvilke insekter som besøker hvilke planter.

Resultatene bekrefter at bier er viktige, også for ville planter.

Halvparten fikk aldri biebesøk

Honningbiene sto for flest blomsterbesøk, i gjennomsnitt 13 prosent av alle visitter hos blomster. Noen steder var de helt dominerende.

Men i andre miljøer var de mindre viktige, eller helt fraværende.

Undesøkelsene viste at halvparten av blomsterartene faktisk aldri fikk besøk av honningbier. Dette betyr at disse plantene er helt avhengig av andre pollinatorer, som humler, sommerfugler, vepser og fluer.

Vi bør altså bekymre oss like mye om hvordan det går med disse artene.

Insekter forsvinner

I senere tid har det kommet undersøkelser som nettopp gir grunn til bekymring. Insektene trues av stadig skrumpende leveområder, samt sykdommer og insektmidler på avveie, skriver Hung og kollegaene.

Sist oktober publiserte PLOS One en svært urovekkende studie som viste en 75 prosents nedgang i antallet flygende insekter over beskyttede naturområder i Tyskland siden 1989.

Vi vet fortsatt lite om hvilke insekter som forsvinner, og kjenner heller ikke de eksakte årsakene til nedgangen, sa Geir Sørli til forskning.no i 2017.

Men hvis mange insekter som er med på å pollinere blomster forsvinner, vil det etter hvert berøre oss alle.

Referanse:

K. L. J. Hung, J. M. Kingston, M. Albrecht, D. A. Holway & J. R. Kohn, The worldwide importance of honeybees as pollinators in natural habitats, Proceedings of the Royal Society B, desember 2017

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse