Samarbeidspartner

CAS Oslo - Centre for Advanced Study

Likevel gjør forskere ekstreme kjemiske eksperimenter for å forstå det.

Førti år fram i tid kan det bli svært farlig å sette inn implantater på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Nå forsøker forskere å utvikle nye materialer som forhindrer bakterievekst.

For de fleste av oss holder det å bruke såpe og vann for å fjerne bakteriene vi ikke vil ha på hendene våre. Da skader vi ikke bakteriene som holder oss friske, mener forsker.

Alle krigsminnene etter andre verdenskrig vil bli vernet i nærmeste fremtid. Men hvor mye av det er bevaringsverdige og hvor mye er bare skrot? spør forsker.

Matematikken deres brukes allerede på andre felt, fra å beregne en asteroides posisjon til måling av et isfjells størrelse. Men Berit Stensønes tror vi bare ser starten på utviklingen og bruken av disse mektige verktøyene.