Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Et internasjonalt nettverk mener det bør stilles krav til å utføre systematiske kunnskapsoppsummeringer før ny forskning iverksettes.

Internett gir forskere muligheten til å observere ekstremister på måter som tidligere ikke har vært mulig. – Men vi får ikke bruke den, sier forsker.

Filosofene er sjelden mer enn én. Partikkelfysikerne insisterer på å være flere tusen. Hva skjer med forfatterskapet når alle skal med?

Flertallet i Helsedatautvalget vil fjerne kravet om forhåndsgodkjenning for tilgang til allerede innsamlede helsedata. Forslaget møter motstand i store deler av forskningsmiljøene.

Bakgrunn:

Den verste epidemien menneskeheten har sett inspirerte en global innsamlingsaksjon – av blod. Millioner av frosne prøver ligger fortsatt lagret, men bruken av disse er stadig omdiskutert.