Samarbeidspartner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fysisk fostring av oppdrettslaks styrker fiskens vekst og setter den bedre i stand til å tåle sykdom.
Miljøbevisste forbrukere kan trygt sette sjømat på middagsbordet. Miljøregnskap viser at sjømatproduksjon gir mindre utslipp av klimagasser enn annen matvareproduksjon.
For å få ned ulykkestallene innen havbruk, oppfordres beslutningstakere til å innta et helhetlig sikkerhetsperspektiv.
Et nytt dataprogram kan beregne fiskeeffektivitet og oljeforbruk ved forskjellige trålsystem, og dermed bidra til redusert energiforbruk.
Klørne selger seg selv. Nå skal kjøttet fra resten av krabben prøve seg - som burger og tapas.