Samarbeidspartner

GenØk – Senter for biosikkerhet

Forskere har funnet bakterier som kan rense skittent vann. Målsetningen deres er å erstatte kjemiske rensemidler med effektive, billige og miljøvennlige bakterier.