Samarbeidspartner

OsloMet – storbyuniversitetet

De trenger å lære seg mer om hvordan lytte til kroppen sin, mener hun.

Debattklimaet har blitt tøffere og grensene er flyttet for hvilke ord vi bruker. – Det påvirker menneskene det snakkes om, sier forsker.

Mens vi som pasienter tror det finnes en riktig diagnose, er fastlegene opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall.

Ungdom er utsatt for et enormt kommersielt press, og gjennom selfies påvirker de hverandre til å kjøpe enda mer.

Klatring, jaging og krasjing. Det er lek som er bra for barna, selv om det kan ende med gråt, mener forsker.