Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Det kan være en forsvarsmekanisme mot lusa. – Dersom vi visste mer om denne type atferd, kunne vi gitt fisken en hjelpende hånd, sier forsker.

At hannlaks blir tidlig kjønnsmoden er et problem både for oppdrettsfisken og -næringen. Nå har forskere funnet hvilke celler som bremser kjønnsmodningen.

I 1918 blir to brødskiver konfiskert i Bergen. 100 år senere ender den ene sine dager i laboratoriet til Havforskningsinstituttet.

Oppdrettslaks som bor langt under overflaten, får mindre av den fryktede lakselusen. Men laksen må ha luft for å svømme. En luftkuppel kan være svaret. 

Vi har blant anna den dorske fjordtorsken, den greie skreien og den sjeldne nordsjøtorsken. Fjordtorsken beveger seg mindre enn éi nautisk mil i løpet av heile livet.