Samarbeidspartner

Høgskolen i Østfold

Det muntlige ungdomsspråket er mer korrekt og presist enn mange kanskje har trodd.