Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Menn får de best betalte jobbene, selv om jenter på videregående skole gjør det bedre enn guttene. Det kan påvirke hvor hardt guttene jobber på skolen.

Nett-TV:

Topplederne har endret syn på hvorfor det er flest menn på toppen av arbeidslivet.

Nett-TV:

Kjønnsforskjeller mellom velgerne kan bli avgjørende ved fremtidige valg, sier forsker.

Nett-TV:

Norge, Sverige og Danmark har strammet inn deler av familie- og velferdspolitikken. En av årsakene er innvandring.

Nett-TV:

Det vil ta lang tid før vi får likelønn her i landet.