Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Likevel vil ikke forskerne at du skal slutte å engasjere deg i frivilligheten.

Til nå har kvinner fått mindre utbetalt pensjon enn menn. Hvorfor har ikke dette blitt et tema i pensjonsdebatten? spør forskere.

Par med felles økonomi planlegger ikke nødvendigvis pensjonen sin sammen. Vi tenker mest på vår egen framtidige økonomi fremfor partnerens, ifølge ny rapport.

Menn med innvandrerbakgrunn går inn i tradisjonelle kvinnedominerte yrker og gjør at det blir mer kjønnsbalanse i Norge.

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne og de som liker retorikken om kristne verdier.