Samarbeidspartner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

– Om vi finner ut hva som beskytter kvinnene, kan vi behandle og forebygge blodtrykk på en bedre måte, sier forsker Torill Berg.

– Mitt anliggende er ikke å løse demensgåten, men å jobbe for bedre forebygging, behandling og oppfølging, sier årets vinner av demensforskningsprisen.

Spør en forsker:

I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdommen er en del av vår normale aldring. Sånn er det ikke.

En ny studie viser at eldre som opplever mye søvnproblemer, har flere symptomer som kan kobles til økt fare for Alzheimers.

Å få demens i ung alder er en tragedie, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende. I Norge er det i dag minst 4500 yngre personer med demens, og stadig flere unge rammes.