Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Forsker mener det kan være positivt for barn, under de rette omstendigheter, å få fortalt om tidligere traumatiske hendelser i forskningsintervjuer.

Metoden går ut på at foreldrene selv skal fungere som terapeuter for barn som har vært utsatt for traumer. Forskere skal nå teste metoden.

– All min erfaring tilsier at det ikke er åpenhet som skaper problemer for barn, men fortielse og hemmelighold, sier forsker. 

Det var mange barn og ungdommer blant dem som ble rammet av bomben utenfor Ariana Grande-konserten i Manchester. Dette angrepet kan derfor virke ekstra skremmende for barn i Norge.

Svært mange barn og voksne som har vært utsatt for vold, sliter med følelser av skyld og skam. Det kan gi dårligere psykiske helse i fremtiden.