Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Psykiateren i Tromsø kan snakke med både helsepersonalet og pasienten, selv om han er flere mil unna.

Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det gjelder over halvparten av kommunene i Norge.

Det er ikke alltid like lett for en allmennlege å vite. Nå skal en ny metode gjøre det enklere å oppdage mistenkelige føflekker.

Forskere ba barn og unge med funksjonsnedsettelser om å teste klokker og spesielle smarttelefoner. Teknologien kan bidra til en hverdag med mer lek og underholdning.

Opplæringen er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.