Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Elvemuslingen sliter på grunn av overfiske og urbanisering. Nå viser en ny studie at klimaendringer også kan skape trøbbel for muslingene.

Fra NIBIO

Flere og flere norske juletreprodusenter satser på fjelledelgran. Men fortsatt mange vil ha den norske julegrana.

Fra NIBIO

Dersom riktig mengde fiskeavfall blir blandet med husdyrgjødsel i en biogassreaktor, vil vi få dobbelt så mye metan enn med gjødsel alene.

Fra NIBIO

Det blir stadig færre insekter som bestøver plantene. Men bøndene kan gi humlene bedre leveforhold.

 

Fra NIBIO

Hvert fjerde strømbrudd skyldes trær som har falt ned på strømlinjene. Ved å tynne ut ung skog som ligger i nærheten av strømlinjene, kan faren for strømbrudd reduseres.