Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

For å ivareta norsk kystlynghei må den svis av med jevne mellomrom – det liker hubroen dårlig. Hvordan kan vi blidgjøre uglene og samtidig beskytte den truede naturtypen?

Fra NIBIO

Det er lettare å fjerne busker og kratt enn store tre. Så viss ikkje vi skal miste jordbruksareal i Noreg til skog, er det viktig å oppdage gjengroing av gamle landbruksområda tidleg.

Fra NIBIO

Det er viktig å ta vare på gener frå gårsdagens burhøns, meiner forskarar. Genane kan ha ein stor verdi for framtidas matproduksjon.

 

Fra NIBIO

Om vi resirkulerer og tar i bruk husdyrgjødsel der det er behov, kan hele det nasjonale fosforbehovet dekkes, mener forsker.

Fra NIBIO

Mens golferne venter på vår, jobber golfforskerne hardt for å finne ut hvordan gressbanene best kan overleve den norske vinteren.