Samarbeidspartner

NordForsk

To av de største mysteriene innen fysikken i dag er den mørke materien og forståelsen av tyngdekraften ved størrelser mindre enn et atom. Forskerne ved CERN er noen av dem som jobber hardt med å løse disse mysteriene.

Et varmere klima kan bli tøft for landbruk, fiske og skogbruk i Norden. Men vi vil også oppleve endringer som kan gi økt bærekraft og vekst i produksjonen.

Vi ønsker ikke å ha CO2 lagret i vår egen bakgård. Det er et av de største hindrene for at Norden skal bli ledende innen fangst og lagring av CO2.
Færre rulletrapper, flere sykkelveier, dyrere parkering og mindre butikker er noe av det som må til for å vinne kampen mot fedme.
Metodene som brukes for å kåre de beste forskerne, institusjonene og nasjonene inneholder en rekke svakheter.