Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Myndighetene i Norge har innført strengere krav for å motta ytelser. Velferdsforskere advarer om at det kan føre til at nordmenn mister politisk engasjement og tillit.

– Det å formidle bør ikke bare være noe som ansatte skal lære på et tredagerskurs på et hotell utenfor Oslo. Skriving må være et naturlig redskap og verktøy, sier Henrik Svensen. Han ble nylig tildelt Forskningsrådets formidlingspris.

Hverdagen vår er full av lyder. Det er på tide å lytte til stillheten, mener forsker.

Med nanocellulose fra trær kan forskere snart bygge kroppsdeler til mennesker. 

Husdyr og oppdrettslaks har god appetitt på fôr laget av norsk gran.