Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ikke bare sparer vi vann og unngår sprøytemidler – urbant landbruk er også sosialt og kan bidra til god integrering, mener forsker.

Byene skal vokse, investeringene skal øke og forbruket skal opp – samtidig skal klimautslippene ned. Er idéen om en grønt voksende økonomi for god til å være sann?

Småskala settefiskanlegg har uønskede effekter på villaksen. Men de er også kilder til ferdigheter og kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner, viser ny forskning.

Det finnes både fordeler og ulemper med å bruke trevirke som materiale.

Det haster med å få på plass nye løsninger for å håndtere styrtregn i norske byer, mener forsker og landskapsarkitekt.