Samarbeidspartner

Norges musikkhøgskole

Professor og komponist ved Norges musikkhøgskole mener dette er et ukomfortabelt spørsmål, men at vi likevel må stille det.

Anerkjennelse er ekstra viktig for alle som er i sårbare situasjoner, mener professor i musikkterapi. Hun mener vi kan bruke musikk til å anerkjenne: Å lytte til hverandres musikk og bidra til at folk føler seg sett.

Den tyske orkesterleiaren Wilhelm Furtwängler var ein omstridt figur. Men sjølv om han blei nytta som eit verktøy for naziregimet, lukkast han med å få fram musikkens venleik som ei kraft for det gode, meiner forskar.

Ein musikkstudent kan bruke 7800 timar åleine på øverommet i løpet av fem år på eit konservatorium. Korleis kan ein vite at ein brukar tida riktig? Johannes Lunde Hatfield har leita etter svar i idrettspsykologien.

Ein solist bør vere medskapar i verka ho framfører, heller enn eit slags medium musikken skal passere gjennom, meiner pianist og forsker.