Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, spermen dens kan faktisk aktiveres både i saltvann og i ferskvann.

Nett-TV:

Denne animasjonsfilmen forklarer hva som skjer i kroppen til villrein som er smittet av den dødelige sykdommen. 

Forsker Frode Ødegaard fant hele ti nye insektarter denne sommeren. Deriblant en barbarisk kloveps og en snutebille ingen hadde sett på hundre år. 

Eremitten er en av Norges sjeldneste biller, og lever kun i asketrær på Tønsberg gamle kirkegård. For å sikre billens framtid i Norge har forskere nå flyttet seks individer til eikehagen ved Berg fengsel.

Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks er både yngre og mindre når den blir kjønnsmoden enn villaks som har lite oppdrettslaks i slekta.