Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever har krysset grensen til Helagsfjellet i Sverige, funnet maker og paret seg.

Vi vet stadig mer om hvordan fisk og planter har det i innsjøer som blir brukt til å lagre vannkraft. Men hva skjer når energimarkedene endrer seg?

Stressnivået hos elefanter som lever utenfor Etosha nasjonalpark i Namibia er høyere enn hos elefanter inne i parken.

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, spermen dens kan faktisk aktiveres både i saltvann og i ferskvann.

Nett-TV:

Denne animasjonsfilmen forklarer hva som skjer i kroppen til villrein som er smittet av den dødelige sykdommen.