Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Havforsuring påvirker planter og dyr i sjøen på ulike måter. Nå viser det seg at vår vanligste tare faktisk vil kunne trives godt i et surere hav.

Hunderørreten kan veie så mye som 20 kilo. Men de senere årene har den krympet. Hva har skjedd?

Trådalger legger seg som et teppe over den norske havbunnen. Det får konsekvenser for fisk og dyr som lever i de undersjøiske tareskogene.

Mange av elvene i Norge blir brukt for å betjene oss mennesker. Det gjelder for eksempel kunstig vanning, flomvern og drikkevannsforsyning. Men hvordan påvirker dette alger og dyr som lever der?

I stummende mørke, under metervis med is og snø i Ellasjøen på Bjørnøya, tikker likevel ishavsrøyas indre klokke i takt med døgnet.