Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Prøver fra Nordbytunnelen i Oslo viste store mengder med miljøgifter. Disse stoffene har lett for å ende opp i naturen og kan gjøre store skader.

Sjødeponier fra gruvedrift er et kontroversielt tema. Nå har vannforskere sett på hvilke konsekvenser avfallet får for organismer i havet.

Da Kistefos-museet på Hadeland ville anlegge et nytt kunstgalleri, truet en bestand fredede elvemuslinger med å forkludre planene. Nå er byggearbeidet i gang, takket være en aldri så liten flytteaksjon.

Havforsuring påvirker planter og dyr i sjøen på ulike måter. Nå viser det seg at vår vanligste tare faktisk vil kunne trives godt i et surere hav.

Hunderørreten kan veie så mye som 20 kilo. Men de senere årene har den krympet. Hva har skjedd?