Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Isbjørn er en av de mest forurensede artene på jorda. Og jo mer tilgang de har til mat fra havet, jo mer miljøgifter har de i kroppen.

– Mikroplasten er den vi bekymrer oss mest for, og den finner vi mye av, sier forsker bak ny rapport.

Noen arter, som havsula, trives bedre enn andre i et stadig varmere Arktis. Den karakteristiske pelikanfuglen fra sydligere strøk er nå etablert som en polar art.

Havisen i Arktis smelter tidligere enn før. Dette kan få konsekvenser for sjøfuglene som er avhengig av at algeoppblomstringen skjer i hekkesesongen.

Vingesneglen sliter med å danne skall. Forskere tror årsaken kan være havforsuring.