Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Små lyttebokser fanger opp ti minutter med lyd hver time gjennom hele døgnet på Svalbard. De kan avsløre hvordan svalbardrypa lever.

Isbjørn er en av de mest forurensede artene på jorda. Og jo mer tilgang de har til mat fra havet, jo mer miljøgifter har de i kroppen.

– Mikroplasten er den vi bekymrer oss mest for, og den finner vi mye av, sier forsker bak ny rapport.

Noen arter, som havsula, trives bedre enn andre i et stadig varmere Arktis. Den karakteristiske pelikanfuglen fra sydligere strøk er nå etablert som en polar art.

Havisen i Arktis smelter tidligere enn før. Dette kan få konsekvenser for sjøfuglene som er avhengig av at algeoppblomstringen skjer i hekkesesongen.