Samarbeidspartner

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Digitaliseringen av fattige land er vel og bra, men fallgruvene den fører med seg får for liten oppmerksomhet, mener forsker.

Kvotering kan ha større effekt enn det vi er klar over. NUPI-forsker har studert verdens mest omfattende politiske kvoteringssystem.

En ny bevegelse har inntatt Frankrike og ligger an til å bli enda sterkere etter valget nå på søndag. Forsker mener Emmanuel Macron vil forsøke å forsterke landets internasjonale rolle som en beskytter av liberale verdier. 

I den digitale tidsalderen er det å skremme fienden mer komplisert enn bare å vise muskler gjennom stadig større våpenlagre og militærteknologi. Cybersikkerhet blir trolig et viktig tema for NATO-toppmøtet som går av stabelen denne uken.

FN bør slutte med stabiliseringsoppdrag, fordi de ikke samsvarer med kjerneprinsippene for fredsbevaring, ifølge redaktørene av ny bok.