Samarbeidspartner

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

– Alle er mer alene nå, også Norge. Slik oppsummerer norsk forsker det sikkerhetspolitiske bildet i verden.

– Norge er veldig flinke til å bruke masse penger på å bli ansett som moralsk og troverdig, forteller forsker.

Dreiinga mot Kina har djupare røter enn Ukraina-krisa, ifølgje forskar. – Dette dreier seg meir om at russiske styresmakter ønskjer å utvikle den austlege delen av landet.

Digitaliseringen av fattige land er vel og bra, men fallgruvene den fører med seg får for liten oppmerksomhet, mener forsker.

Kvotering kan ha større effekt enn det vi er klar over. NUPI-forsker har studert verdens mest omfattende politiske kvoteringssystem.