Samarbeidspartner

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Ny forskning viser at barn som viser atferdsproblemer, har utbytte av at foreldrene får rådgivning. Dette tilbudet er spesielt viktig for familier med få ressurser. 

Mange elever har utbytte av skolemodellen PALS. Men også lærerne mestrer skolehverdagen bedre.

Blant norske 12-åringer oppgir hver tiende gutt å ha drukket alkohol minst én gang i løpet av siste måned. Minst ett glass. Tre prosent sier de har vært fulle. 

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart, viser en stor studie av barn i norske barnehager.

Nytt fra akademia:

Forskere ved Atferdssenteret skal nå finne ut av hvordan kognitiv terapi kan redusere symptomer på depresjon, forebygge tilbakefall, og til slutt redusere frafallet i videregående skole.