Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

Adoptivforeldre må gå på kurs før de adopterer et barn, men utgjør de noen forskjell for adoptivforeldrene og barna? 

Elever med psykiske problemer som opplever at de får støtte fra læreren, får bedre karakterer og fullfører i større grad videregående skole.

Hvert år legges gravide kvinner med rusproblemer inn på institusjon, der de får hjelp til avvenning. Effekten av slik behandling kan være svært gunstig både for mødrene og barna.

Forskeren forteller:

Trening på å dele opplevelser med andre, fungerer godt for førskolebarn med autisme både på kort og lengre sikt.

Vi blir mer fornøyde med livet, når vi får barn. Men lykkefølelsen varer ikke evig. Etter to år er de fleste tilbake ved start.