Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

– Ikke alle tiltak fungerer like godt for alle spedbarn. Derfor trenger vi en skala for å kunne måle de minste barnas temperament, sier forsker.

I en ny studie fant forskerne ingen sammenheng mellom depresjon og amming.

Ved å bruke et eget spørreskjema kan helsesøster sammen med foreldrene oppdage om barnet har utviklingsvansker. 

 

Adoptivforeldre må gå på kurs før de adopterer et barn, men utgjør de noen forskjell for adoptivforeldrene og barna? 

Elever med psykiske problemer som opplever at de får støtte fra læreren, får bedre karakterer og fullfører i større grad videregående skole.