Samarbeidspartner

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Det var stor forskjell på hva folk svarte i spørreundersøkelser og hva som ble resultatet av folkeavstemningene, viser en ny rapport.

Selv om det er et stort behov for frivillig arbeid innen eldreomsorgen, kommer det nå fram at eldre ikke bare mottakere av disse tjenestene – de er også i stor grad bidragsytere.

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn fagtidsskrifter og rådgivningstjenester, viser en ny undersøkelse.

Bonde er noe av det mest risikofylte du kan være. Her er de største farene.