Samarbeidspartner

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Dersom kvinnene får ansvar for den nye teknologien, er det en risiko for at flere jenter blir tatt ut av skolen.

Bønder blir oppmuntret til å gjøre dyre klimatiltak, uten å vite hva de får igjen for investeringene.

Langt flere barn på bygda sliter med overvekt enn bybarn. En kultur hvor hjemmelagd kosemat er en selvfølge, mye bilkjøring og motstand mot bykultur, er mulige årsaker.

Det var stor forskjell på hva folk svarte i spørreundersøkelser og hva som ble resultatet av folkeavstemningene, viser en ny rapport.

Selv om det er et stort behov for frivillig arbeid innen eldreomsorgen, kommer det nå fram at eldre ikke bare mottakere av disse tjenestene – de er også i stor grad bidragsytere.